Tlenomierze w zakresie:

  • 0 mg/l
  • (5 ÷ 13) mg/l
  • 0% i 100%

Przyrząd pomiarowy wzorcowany jest w komplecie (miernik + sonda).

Urządzenia te służą do precyzyjnego pomiaru stężenia tlenu rozpuszczonego w cieczach i
wykorzystywane są m.in. w procesie kontroli oczyszczania ścieków np. w oczyszczalniach ścieków, do oceny czystości rzek i jezior czy  stawów rybnych.

tlenomierz

CALIBRATION LABORATORY ACCREDITED by Polish Centre for Accreditation, a signatory to EA MLA and ILAC MRA that include recognition of calibration certificates. The laboratory meets the requirements of standard PN-EN ISO/IEC 17025.

 

Our certificates

PRODUCER CERTIFIELD REFERENCE MATERIALS (CRMs) ACCREDITED by Polish Centre for Accreditation. The laboratory meets the requirements of standard ISO 17034.

 

RM002

Contact

LabStand
Ul. Grunwaldzka 114
60-308 Poznań, POLSKA

Tel. +48 61 662 00 99
Tel. +48 61 867 28 47
Fax: +48 61 662 02 61

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alcohol calculator

Test yourself

See more

 

liczydelko

© Akredytowane laboratorium wzorcujące - wzorcowanie wiskometrów - LabStand. 2024